Ohmpunctuur is een evolutie op het gebied van klanktherapie.

Aanvullende Module: Training Coachingsvaardigheden 2

Het vervolg op Coachingsvaardigheden 1! Wil je voortborduren op de basis voor coaching die je hebt gelegd in het eerste weekend? Deze training is dan ook gericht op de coachingsgesprekken die jij gedurende jouw Ohmpunctuur behandelingen met je cliënt voert. In deze training krijg je handvatten om verschillende gespreksvaardigheden te leren hanteren. Structuur en zicht krijgen op de manier waarop jij een gesprek aangaat.

Wat is je doel van het gesprek, wat wil je bereiken en hoe bewerkstellig je dat? Hoe stel je je vragen, ben je een goede luisteraar? Wat pik je non-verbaal op. Maak je gebruik van je intuïtie en hoe zet je die energie weer om in woorden. Hoe ga je om met de weerstand van een cliënt, gebruik je dat of laat je het gaan? De antwoorden op deze vragen kunnen je helpen om met de juiste intentie en zelfbewust een gesprek aan te gaan, waardoor je op een nog dieper niveau veranderingsprocessen kan bewerkstelligen. Kortom het voeren van een goed gesprek vraagt veel vaardigheden.

Wat leer jij bij deze training:

 • Doel van het gesprek helder krijgen
 • Hoe geef je structuur aan een gesprek
 • Je leert verschillende gespreksvaardigheden hanteren
 • Actief luisteren en vragen stellen die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt
 • Omgaan met weerstand
 • Geven van opdrachten voor thuis

Inhoud van de training:

 • Gespreksvoering
 • Gebruik maken van Intuïtieve en zintuigelijke vaardigheden
 • Open/gesloten vragen stellen
 • (Reflectief) luisteren
 • Bevestigen van cliënt
 • Samenvatten
 • Begeleiden van de verandering en omgaan met weerstand
 • We oefenen met elkaar door middel van het uitspelen van ingebrachte casussen

Aanvullende Module: Training Coachingsvaardigheden 2

Twee trainingsdagen van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie: Praktijk Ohmpunctuur, Apeldoorn

Data: kijk voor de data in de Ohmpunctuur Agenda!

Kosten: € 295

Trainer: Annette Eschweiler van SpiritClick

Aanmelden: Via annette@spiritclick.nl